Jak możemy bezpiecznie użytkować agregat prądotwórczy?

Jak możemy bezpiecznie użytkować agregat prądotwórczy?

Bezsprzecznie agregaty prądotwórcze są wykorzystywane na okrągło przez 365 dni jako stałe narzędzie pracy bądź rezerwowe źródło zasilania. Co składa się na efektywność i żywotność agregatów prądotwórczych? Jest to między innymi jakości wykonania a także prawidłowa eksploatacja i konserwacja. Warto pamiętać że od stanu technicznego agregatu prądotwórczego zależy to jak będą funkcjonować zasilane odbiorniki. Właśnie przez co serwis agregatów prądotwórczych musi być często odwiedzany.

Jak można w bezpieczny sposób użytkować agregat prądotwórczy?

Podstawowe zasady prawidłowej obsługi agregatów są identyczne dla wszystkich modeli – zarówno stacjonarnych i przenośnych. Informacje które mają związek ze specyfiką danego agregatu znajdują się w instrukcjach obsługi. Do wyjątków należą agregaty z automatyką – w tym przypadku ich podłączenie do instalacji budynku trzeba być w zgodzie z przepisami dotyczącymi zasilania rezerwowego oraz podłączenia do sieci energetycznej, czy też wykonane przez elektryka z konkretnymi uprawnieniami.

Pamiętaj, że błędne podłączenie generatora do instalacji budynku może spowodować zwrotne przepięcie z siecią, którego skutki są niebezpieczne nawet dla zdrowia i życia. Główną zasadą prawidłowego użytkowania agregatu jest przeczytanie instrukcji obsługi danego urządzenia. Zawarte w niej informacje na przykład na temat eksploatacji i konserwacji.

Przed uruchomieniem agregatu należy upewnić się, czy urządzenie stoi na płaskiej i równej powierzchni. Dodatkowo przed każdym uruchomieniem agregatu wskazane jest sprawdzanie poziomu oleju. Jeśli zauważymy, że poziom oleju jest niski, musimy uzupełnić zbiornik aż do górnej krawędzi szyjki wlewu. W instrukcji znajduje się informacja o oleju który jest zalecany do danego typu silnika.

Previous PostNextNext Post