Jak przebiega montaż konstrukcji stalowych?

Jak przebiega montaż konstrukcji stalowych?

Konstrukcje stalowe stają się coraz bardziej popularne. Ich pewną zaletą jest stosunkowo niski koszt w porównaniu z tradycyjnym budownictwem. Taka stalowa konstrukcja z pewnością jest również bardzo odporna i szybko się ją stawia. Budowle powstałe w ten sposób tworzy się indywidualnie na zamówienie. Ich konstrukcja zależy od przeznaczenia, a także od potrzeb zamawiającego. Jest to doskonałe wyjście dla przedsiębiorców potrzebujących dużych hali magazynowych „na szybko”. Jest to budowla, którą bez problemu można w późniejszym czasie rozbudować w zależności od potrzeb. Konstrukcje ze stali są idealnym rozwiązaniem skierowanym szczególnie dla przemysłu. Ich uniwersalność umożliwia znalezienie rozwiązań niemal w każdej branży. Przedsiębiorca, mający wątpliwości co do tego typu konstrukcji może skonsultować się z wykonawcą aby dokładnie omówić projekt i jego rozwiązań. 

Projekt konstrukcji ze stali

Tak jak w przypadku klasycznego budownictwa, tak i planując postawienie stalowej konstrukcji trzeba dysponować odpowiednim projektem. Instalacją takiej budowli zajmują się od początku do końca profesjonalne firmy. Projektanci po zebraniu dokładnego wywiadu z klientem na temat jego wymagań, przystępują do tworzenia indywidualnego projektu. Z pewnością taki projekt powstaje z uwzględnieniem charakterystyki branży. Inne budowle projektowane są dla rolnictwa, inne z kolei dla hal produkcyjnych. Wykonawca potrzebuje także informacji o tym, czy dana hala ma być np. tylko produkcyjna, czy inwestor potrzebuje w niej część dla administracji. Ważne jest także, aby wziąć pod uwagę to, czy dana konstrukcja będzie kiedyś poszerzana. Po dostarczeniu projektantom szczegółowych danych, przystępują do pisania projektu, który składa się z:

  • części opisowej – w niej znajdują się dane na temat fizycznych cech konstrukcji, surowców z jakich będzie wzniesiona, a także wszelkiego rodzaju obciążeń,
  • części wykonawczej – można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju instruktaż wznoszenia hali. Zawarte są tam wszystkie etapy budowy, z uwzględnieniem kolejności łączenia części. 

Bez wątpienia taki projekt posiada także wszelkie dane na temat kosztów powstania takiej konstrukcji, a także rysunki pokazujące obiekt. Po zakończonym etapie projektowania, można przejść do następnego, czyli zdobycia niezbędnych pozwoleń. 

Konstrukcje ze stali – wymagane pozwolenia

Jeśli chodzi o budowę konstrukcji stalowych, także w przypadku niezbędnych pozwoleń nie różni się od standardowego budownictwa. Prace montażowe można zacząć dopiero po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Oczywiście najistotniejszym dokumentem, bez którego taka konstrukcja nie będzie mogła powstać, jest pozwolenie na budowę wydane przez odpowiedni urząd. Rozpoczęcie instalacji należy zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po zdobyciu zgody na budowę, trzeba wyznaczyć kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, taki specjalista ma niezbywalne obowiązki, które dotyczą głównie: przejęcie nadzoru nad placem budowy, zagwarantowanie bezpieczeństwa, odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji, a także wykonywanie zadań określonych w dzienniku budowy. 

Właściwe przygotowanie terenu pod montaż konstrukcji ze stali

Po zebraniu wymaganej dokumentacji trzeba rozpocząć prace fizyczne. Oczywiście przed instalacją takiej hali potrzebne jest odpowiednie przygotowanie terenu. Aby cała konstrukcja była stabilna i trwała, wykonawca powinien zadbać o dokładne wyrównanie terenu. Jeśli wymaga tego obszar budowy trzeba wykonać odwodnienie lub ewentualną wymianę gruntu. Po odpowiednim wykonaniu tych prac można przejść do wylania wytrzymałych fundamentów. 

Jak montować konstrukcje stalowe?

Montaż konstrukcji ze stali składa się z kilku kluczowych momentów, czyli tzw. kamieni milowych. Bez wątpienia takim kamieniem jest stawianie elementów nośnych, które nadają kształt obiektu. Szkielet takiej hali może być stalowy, lub żelbetowo – murowy. Odpowiednie postawienie takiej konstrukcji ma zasadnicze znaczenie dla następnego elementu, czyli montażu dachu. Aby można było przejść do tego etapu, cały szkielet musi być stabilny i właściwie zmontowany. W tego typu obiektach dach najczęściej wykonany jest z blach falistych lub trapezowych. W projekcie zawarta jest także informacja o metodzie odprowadzania wody z dachu. Może to być drogą grawitacyjną, lub podciśnieniową. 

Instalacja ścian w konstrukcjach stalowych

Kolejnym etapem wznoszenia hali jest montaż ścian. Mogą być one zarówno izolowane, jak i wykonane z blach trapezowych. Bez wątpienia zależne jest to od wymagań inwestora i przeznaczenia takiego obiektu. Po zamontowaniu ścian można przystąpić do tzw. stolarki, czyli montażu drzwi, okien, doków załadunkowych, a także wylania posadzki. Trzeba pamiętać także o doprowadzeniu wody, kanalizacji, prądu czy ogrzewania. Także w tym przypadku wszelkie instalacje branżowe zależne są od przeznaczenia hali i wymagań przedsiębiorcy. 

Wykończenie konstrukcji stalowej

Bez wątpienia ważnym momentem jest etap końcowy, czyli prace wykończeniowe. Po powstaniu całej budowli, doprowadzeniu instalacji branżowych, można przystąpić do jej wykończenia, czyli malowania ścian, kładzenia podłóg, zagospodarowani terenu wokół czyli ogrodzenie, parkingi, drogi. Także na tym etapie ilość prac zależy od potrzeb inwestora. Zbudowanie takiej konstrukcji ze stali jest procesem składającym się z wielu etapów. Ważne, aby cały proces był odpowiednio rozplanowany, wtedy będzie sprawnie przebiegał. Powstanie takiej stalowej konstrukcji jest o wiele szybsze, niż wybudowanie standardowego budynku, oraz znacznie mniej kosztowne. Warto pamiętać, że jeśli inwestor planuje rozwój swojej działalności taki obiekt ze stali można bez problemów rozbudować. Bez wątpienia musi to być opisane w projekcie. 

Previous PostNextNext Post