Jakie są różnice między adwokatem a prawnikiem?

Jakie są różnice między adwokatem a prawnikiem?

Wiele osób upraszcza sobie życie używając różne terminy zamiennie. Niejednokrotnie jednak różnica między nimi jest znacząca, a stosowane słownictwo okazuje się błędne.

Przykładem tego rodzaju błędu jest stosowanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo parającą się prawem. Dlatego mianem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to również prawnik. Jest to jednak półprawda.

Trzeba wiedzieć, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem. Warto wytłuścić różnice występujące w tej materii.

Prawnik – najniższy szczebel w hierarchii palestry

Podstawową różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest ścieżka, którą przebyli oni w ramach przygotowania się do praktykowanego zawodu.

Prawnikiem jest każda jednostka, która ukończyła studia prawnicze. Natomiast by zostać adwokatem, konieczne jest ukończenie trwającej dodatkowe trzy lata aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata uczy się do zawodu pod okiem mentora, którym jest przeważnie doświadczony w zawodzie adwokat Mińsk Mazowiecki. W trakcie przysposobienia osoba kandydująca gromadzi praktyczne obycie z zawodem – sporządza dokumenty, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia studentom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w danym środowisku i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka finalizowania jest czterodniowym państwowym sprawdzianem wiedzy, który ma miejsce pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w dowolnej formule. Może wybrać drogę prokuratorską, sędziowską, radcowską lub notarialną. Może też wykonywać usługi prawnicze w firmach z różnych sektorów. Każdy wybiera indywidualnie.

Różnice w odpowiedzialności zawodowej

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też wachlarzem uprawnień i obowiązków. Dotyczy ich także inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki ma obowiązek do wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób nienależyty miała zadbać spraw klienta. W sytuacji niezadowolenia z dostarczonych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Co więcej adwokaci zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etyki adwokackiej. Wiąże się to z tym, że jest on zobowiązany do zachowania informacji uzyskanych od klienta w tajemnicy. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, zatem teoretycznie może on rozpowszechniać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej daje prawo reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to też wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez stosownych uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając wachlarz świadczonych usług, w jej progach mogą znajdować pracę również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Z kim rozmawiać o prawie?

Kancelaria adwokacka wydaje się odpowiednim miejscem, do którego trzeba zgłosić w przypadku różnych prawnych wątpliwości.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by angażował się w nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Często by rozwiązać daną kwestię wystarczy konsultacja z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy podejmować decyzję o tym, komu ją powierzyć.

Previous PostNextNext Post