Ryzyka powiązane z prowadzeniem gospodarstwa rolniczego

Ryzyka powiązane z prowadzeniem gospodarstwa rolniczego

Bycie rolnikiem zawsze jest powiązane z potencjalnym ryzykiem. Wiele zależy tutaj od czynników atmosferycznych a także zmienności stawek na rynku czy rozwoju technologicznego. W tekście odpowiadamy na zapytania: Jakie są rodzaje ryzyka i jak nim sterować? Czym są ubezpieczenia rolnicze i jakie mamy ich rodzaje.

Typy zagrożeń w gospodarstwie

Jeśli masz swoje gospodarstwo warto zainwestować w ubezpieczenie dla rolników. Powodem jest to, że gospodarstwa rolne są obciążone dużym ryzykiem i niestabilnością. Powodem są zależności produkcji od okoliczności z zewnątrz, które na nie działają. Ryzyko w działalności rolnej zależy w wielkim stopniu od środowiska naturalnego z którym powiązana jest produkcja oraz z otoczeniem ekonomicznym podobnych gospodarstw. Ryzyko dzieli się ze względu na rodzaj działalności i ze względu na źródło pochodzenia niebezpieczeństwa.

Rodzaje ryzyka przez wzgląd na rodzaj aktywności

 1. technologiczne – powiązane jest z ciągłym postępem technologicznym, techniki i biologicznym;
 2. przyrodnicze – mają wpływ na to niekorzystne warunki klimatu, ulewne deszcze, przymrozki, susze a także choroby i pasożyty. Niemożliwym staje się przewidzenie dokładnej wielkości produkcji i ewentualnych strat;
 3. organizacyjne – powodem tego ryzyka jest planowanie, kontrolowanie i organizowanie spraw w gospodarstwie oraz zmienne zachodzące w tym zakresie;
 4. związane z ekonomią – żródłem są zmiany w proporcjach wydatków konsumpcyjnych ludności (np. zmniejszone wydatki na żywność) , spadek cen produktów rolnych oraz wpływy różnych rodzajów gospodarki na rolnictwo;
 5. produkcyjne – łączy fragmenty ryzyka naturalnego, związanego z technologią oraz tego związanego z organizacją;
 6. rynkowe – tyczy się wewnętrznych przemian ekonomicznych warunków produkcji takich jak przykładowo zmienność polityki rolniczej,straty rynków zbytu czy spadki cen.

Podział ryzyka przez wzgląd na źródło jego pochodzenia:

 • finansowe – dotyczy sposobu i sposobów finansowania operacji gospodarczych np. strata płynności finansowej, podwyższenie stóp oprocentowania;
 • instytucjonalne – dotyka zmian w polityce rolnej państwa;
 • związane z produkcją – ryzyko dotyczące przyczyn strat w procesie produkcji takich jak np.przemiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne wśród zwierzyny;
 • osobowe – ma wpływ na osobę prowadzącą gospodarstwo rolne tyczy się chorób i wypadków przy robót;
 • cenowe – dotyczy niepokoju powiązanego ze stosunkiem cen produktów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – łączność ryzyka związanego z finansami wraz produkcyjnym.

W jaki sposób zarządzać ryzykiem w gospodarstwie

Duży wpływ na rentowność i efektywność produkcji rolnej ma zarządzanie kryzysowe. W pierwszej kolejności należy ocenić ryzyko, sprawdzić czy warto go podjąć, może w jego efekcie straty będą niewielkie czy też spore.

Powinno być to warunkiem koniecznym przed przystąpieniem do działań w gospodarstwie.

Rozporządzanie ryzykiem to metody i działania wykonywane w celu obrony gospodarstwa przed możliwym zagrożeniem. Jedną z metod pomocnych w tym zakresie jest dobra organizacjaprzykładowo jest zagrożenie suszy, można wystarać się o odmiany roślin odpornych na takie działania albo zakupić dedykowany system nawadniający.

Następną strategią może być zastosowanie dywersyfikacji dochodów lub dywersyfikacji rozplanowania produkcji. Czasem opłaca się przenieść ryzyko na rynek przez przykładowo kontraktacje. Podczas prowadzenia gospodarstwa rolnego nie można naturalnie zaniedbać ubezpieczenia rolniczego. Umożliwia wyrównywać straty w działalności rolnej.

Czym są ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia rolne są jednym z filarów rozporządzania ryzykiem w gospodarstwie. Posiadają pozytywny wpływ na stabilność i systematyczny wzrost. Zmniejszają ryzyko działania, zachowują płynność finansową i utrzymują stabilność dochodów.

Typy ubezpieczeń rolnych

Ubezpieczenia rolne rozdzielamy na obligatoryjne i dla chętnych.

Do ubezpieczeń obowiązkowych przynależą:

 • odpowiedzialność cywilna rolnika
 • OC środku transportu;
 • ubezpieczenie budynków,wchodzących w skład gospodarstwa;
 • 50% plonów.

Ubezpieczeniami  dobrowolnymi są:

 • NNW;
 • dodatkowe ubezpieczenie roślin uprawnych;
 • ubezpieczenie sprzętów rolniczych;
 • ubezpieczenie drobiu;
 • ubezpieczenie zwierząt futerkowych.

Ubezpieczenie gospodarki – czy faktycznie się opłaca?

Ubezpieczenie swojego gospodarstwa rolniczego, jest przydatne częściej niż się wydaje. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć aby zabezpieczyć swój los jako rolnika, jak również osób współpracujących na gospodarstwie.Jeśli rolnik dokona szkody przykładowo nieumyślnie rozprowadzi pestycyd także na sąsiednie pole, niszcząc rosnące tam uprawy,ubezpieczyciel także zapłaci koszta. Przykłady można mnożyć, jednak należy pamiętać,że kupująć polisę ubezpieczeniową, 

Previous PostNextNext Post