Współpraca między stomatologiem a technikiem dentystycznym

Współpraca między stomatologiem a technikiem dentystycznym

Choć usługi stomatologiczne są obecnie znacznie bardziej rozwinięte niż kiedykolwiek wcześniej, mało kto tak naprawdę całkowicie zdaje sobie sprawę, w jaki sposób przebiega współpraca między profesjami takimi jak stomatolog i protetyk, inaczej technik dentystyczny. Warto bowiem wiedzieć, że są to dwa zupełnie różne stanowiska, które wszakże w dużej mierze się uzupełniają.

Co robi stomatolog?

Przede wszystkim, stomatolog zajmuje się określeniem stanu jamy ustnej i uzębienia pacjenta. Jeśli potrzeba jakiejkolwiek pomocy protetycznej, określa zakres niezbędnych prac oraz charakterystykę protezy, którą trzeba stworzyć, żeby pacjent był zdrowy. Zalecenia te, bardzo często poparte materiałem fotograficznym, dostaje następnie pracownia protetyczna.

Co robi protetyk?

Zadaniem technika dentystycznego jest wykonanie protezy na podstawie dokumentacji, uwag dentysty oraz własnej inwencji. Bardzo często stomatolog włocławek i protetyk konsultują się, aby wspólnie wypracować rozwiązanie, które całkowicie sprosta potrzebom pacjenta. Mogą razem zdecydować o doborze tworzywa oraz dokładnej wielkości danej protezy, ale to stomatolog odpowiada za postawienie pewnego rodzaju fundamentów, na których będzie odpowiednio funkcjonowała.

Jak przebiega współpraca?

Współpraca między stomatologiem a protetykiem nie zawsze jest jednak bezpośrednia, więc istotne jest przygotowanie rzetelnych, w miarę możliwości jak najobszerniejszych wymagań dotyczących oczekiwanej protezy. Wtedy współpraca będzie najbardziej skuteczna i efektywna.

Previous PostNextNext Post